Geo Rent a Car Stripe
Our Cars

Category: A

Kia Picanto or similer.

car hire kos
kos car rental
Manuel
5
car hire kos
Gazoline
car hire kos
1 + 1
4+1
car hire kos
1.000 CC

5              Manuel  Gasoline

1+1              4+1      1.000 CC

Category: A – A/T

Kia Picanto or similer.

car hire kos
kos car rental
Auto_gear
Automatic
5
car hire kos
Gazoline
car hire kos
1 + 1
4+1
car hire kos
1.000 CC

5             Auto_gearAutomatic  Gasoline

1+1               4+1          1.000 CC

Category: B

Kia Rio or similer.

kos car rental
Geo rent a Car Kia Rio
Manuel
5
car hire kos
Gazoline
car hire kos
2 + 1
5
car hire kos
1.200 CC

5           Manuel     Gasoline

2+1          5            1.200 CC

Standard in our cars :

car-aircon
Air con
car-insurance
SCI
USB
USB

Standard in our cars:

AİR-CON      SCI    USB